Porno camlar sex dating in stover mississippi

Bu hizmetler, muhtelif zamanlarda Fed Ex tarafından değiştirilebilir.Talep üzerine, müşterilere Fed Ex tarafından hizmet sunulan bölgeler hakkında bilgi verilebilir.EMEA veya diğer uluslararası varış noktaları için EMEA dışından gönderilen sevkiyatlar yerel tarifeler ve Fed Ex iştiraki, şubesi veya gönderiyi kabul eden bağımsız yüklenicilerin şart ve koşullarına tabidir.Fed Ex Global Returns sistemi kullanılarak iade edilen gönderiler, gönderinin iade edildiği ülke için geçerli gönderi şart ve koşullarına tabidir."Gümrük için Beyan Edilen Değer", gümrük çekimi amaçları doğrultusunda gerekli Gönderi içeriklerinin satış fiyatı ya da yenileme değeri anlamına gelir."Teslim Taahhüt Süresi", yayınlanmış Fed Ex hizmeti teslim taahhüdü ya da sevk edilen ürün, sevk tarihi, varış yeri, ağırlık ve değerini dikkate alan söz konusu Gönderi için Müşteri Hizmetleri tarafından teklif edilen teslim taahhüdü anlamına gelir.Fed Ex, bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak bu koşulları düzeltme, tadil etme, değiştirme veya bu koşullara ekleme yapma hakkını saklı tutar.Bu Koşullar, yazılı şekilde ve elektronik olarak yayınlanmaktadır. Bu Koşullar, (Havayolu) Konşimentosunun arkasındaki genel şart ve koşulları tamamlar ve detaylandırır.

Porno camlar-12Porno camlar-48Porno camlar-4Porno camlar-10

Bir ülke içerisinde belirtilen konumlardan ve bu konumlar arasında taşınan gönderiler, ilgili ülke yasalarının öngördüğü zorunlu kurallara tabidir.1.3 Bu Koşullar, bu Koşulların geçerli olduğu Fed Ex hizmetine ilişkin yayınlanmış tüm önceki şart ve koşulların yerine geçer.

"Ücretler", işbu Koşullar ve güncellenmiş Koşullarda ayrıntılı olarak belirtilen Yan Ücretler, beyan edilmiş değer ücretleri, özel işleme ücretleri ve diğer ek ücretler ve varsa gümrük vergileri ve harçlar ve Gönderiye ilişkin Fed Ex tarafından tahakkuk ettirilebilecek diğer ücretler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işbu Koşullar doğrultusunda gönderinin taşınması ile ilgili tayin edilen ve konulan Taşıma Ücretleri ve diğer tüm masraf veya ek ücretler anlamına gelir.

"Taşıma için Beyan Edilen Değer", Paketin Sevkiyatı ile bağlantılı olarak azami Fed Ex yükümlülüğünü teşkil eden (Havayolu) Konşimentosunda Gönderici tarafından belirtilen değer anlamına gelir.

"Fed Ex Hesap Numarası" veya "Fed Ex Hesabı", hesap hareketinin Fed Ex sistemi tarafından özetlenmesini ve ödeme yapan tarafa gerektiği şekilde fatura kesilmesini sağlayan Fed Ex tarafından müşteriye verilen numara anlamına gelir.

"Avrupa İçi Gönderiler", muhtelif zamanlarda Fed Ex tarafından tanımlanan Avrupa içerisindeki seçili ülkeler arası gönderiler anlamına gelir.

960

Leave a Reply